top of page

Вимоги до оформленння

 • Робочі мови: англійська, польська, українська, російська;

 • Об'єм тексту до 6 сторінок;

 • текстовий редактор Microsoft World у форматі .doc, .docx;

 • шрифт 14 Times New Roman, інтервал 1.5, поля 20 мм;

    Порядок розміщення інформації:

 • Прізвище та ім'я автора (ів) повністю без скорочень (вирівнювання по центру);

 • Назва місця роботи, навчання; вчена ступінь, звання та посада при наявності;

 • Місто та країна (вирівнювання по центру);

 • Назва тез (вирівнюння по центру, прописні букви, жирний шрифт);

 • аннотація (не меньше 20-30 слів (5-10 речень), курсивний шрифт);

 • ключові слова (від 5 до 10 слів, курсивний шрифт);

 • далі викладення основного матеріалу;

 • в кінці тексту вказуємо список джерел (вказуєте у порядку згадування в тексті);

 • малюнки та таблиці мають бути пронумеровані (табл. 1).

      

Приклад оформлення статті

Петро Іванович Шевченко
доктор філософських наук, професор кафедри філософії 

Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київ, Україна

 

НАЗВА СТАТТІ

Анотація. Текст

Ключові слова: ключові слова

Викладення основного тексту статті

 

Список використаних джерел:

1. Назва літератури/джерела.
2. Назва літератури/джерела.

bottom of page